ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2023/2024

INFORMACJA DOT. ZUŻYCIA I KOSZTÓW PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZA OKRES 07-12/2023 W PORÓWNANIU DO OKRESU 07-12/2022

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 1.1 . – Kwiatkowskiego 30,30A

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 1.2 . – Grabskiego 19,19A,19B, 19C, Grabskiego 21,21A,21B, 21C, Kwiatkowskiego 22,22A, 22B,22C, Kwiatkowskiego 24,24A, 24B, 24C

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 1.3 . – Grabskiego 5-5F, 7-7D, 9-11,13-15,29-29A, Kwiatkowskiego 4-4B, Kwiatkowskiego 10-10B, Kwiatkowskiego 12,18-18C, Kwiatkowskiego 26-26B, Kwiatkowskiego 28-28C

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 2.1 – Witosa 9-9B, Witosa 11-11B, Witosa 13-13C, Witosa 15-15A, Rataja 4-4A, Rataja 6-6A, Rataja 8-8A, Bardowskiego 3-3D, Bardowskiego 8-8B, Bardowskiego 10-10B

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 3.1 – Witosa 20-20A, Witosa 22-22A, Witosa 24-24A, Witosa 26-26B, Witosa 28-28C, Witosa 30-30A, Witosa 32-32B, Witosa 34-34A, Witosa 36-36A, Witosa 38-38B, Barlickiego 7-7C, Barlickiego 9-9A, Barlickiego 11-11A, Barlickiego 13-13A, Barlickiego 15-15C, Barlickiego 17-17A, Barlickiego 19-19A, Barlickiego 21-21A

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 4.1 – Ossowskiego 2-2A, Ossowskiego 4-4A, Ossowskiego 6-6A, Ossowskiego 8, Ossowskiego 10, Ossowskiego 12-12A, Ossowskiego 14-14A, Ossowskiego 16-16A, Ossowskiego 18, Ossowskiego 20, Ossowskiego 22-22A, Ossowskiego 24-24A, Ossowskiego 26-26A, Ossowskiego 28-28A, Ossowskiego 30-30A, Ossowskiego 32-32A, Ossowskiego 34-34A, Ossowskiego 38, Ossowskiego 40, Ossowskiego 42, Ossowskiego 44, Ossowskiego 46, Mościckiego 1-1A, Mościckiego 3, Mościckiego 7-7A, Mościckiego 8-8A, Mościckiego 9-9A, Mościckiego 10, Rataja 16-16A

Porównanie zużycia i kosztów centralnego ogrzewania w sezonach 2021/2022 i 2022/2023
– Nieruchomość 5.1 – Obroki 47-47C, Obroki 51-51C, Obroki 53, Obroki 55A-55D, Obroki 57A-57C, Obroki 59A-59C, Obroki 61A-61C, Obroki 63A-63C