GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy!

Tak, jak obiecaliśmy w ostatnim, grudniowym numerze „INFORMATORA” na bieżąco będziemy informować o pracach związanych ze zmianą systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Katowice.

I tak: 28 stycznia 2020 roku w naszym klubie osiedlowym „Plus” przy ul. Witosa 17, gościliśmy przedstawicieli Katowickich spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiając nasze propozycje dotyczące zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Katowic oraz w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów w Katowicach. Na spotkaniu wypracowano wspólne stanowisko co do propozycji zmian w zapisach w/w uregulowań. Materiały uzgodnione przez Katowickie spółdzielnie zostały przekazane do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Mieszkańcy!

Bezustannie apelujemy, aby poważnie podejść do wyrzucania odpadów. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje wszystkich segregacja odpadów. Niestety, to co obserwujemy, jest bardzo niepokojące. Nadal segregacja nie przebiega tak jak powinna.

Przypominamy również, że nie wolno i wręcz nie należy wyrzucać i pozostawiać wszelkiego rodzaju odpadów przy pojemnikach półpodziemnych. Na zbiórkę gabarytów są przeznaczone na każdym z pięciu rejonów osiedla odpowiednie miejsca i altany śmietnikowe.

Pamiętajcie, że brak odpowiedniej segregacji może skutkować wzrostem miesięcznej opłaty, jak również dodatkowymi karami. Pamiętajmy, że kara ta zostanie rozłożona na wszystkich mieszkańców. Chyba nie chcemy, aby dodatkowo ponosić i tak już wysokie koszty związane z gospodarką odpadami.

Warto przeczytać

Harmonogram odbioru przedmiotów wielkogabarytowych


Darmowe worki na gruz

Więcej informacji


OGŁOSZENIE w sprawie aktualizacji oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalu – opłata śmieciowa”

Więcej informacji


Zbiórka odpadów problematycznych – MPGK Katowice

Więcej informacji


Zasady selektywnej zbiórki odpadów

W związku z koniecznością dostosowania zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska, przedstawiamy zmodyfikowane zasady segregacji odpadów w Katowicach

Więcej informacji