e-Usługi

Zaloguj się do systemu e-Usługi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach informuje, że z dniem 1 lutego 2015 roku uruchomiona zostaje dla Państwa nowa aplikacja „e – Usługi”.

Aplikacja „e – Usługi” to elektroniczny system umożliwiający zapoznanie się w bezpieczny sposób i bez konieczności wizyty w Spółdzielni z danymi dotyczącymi lokalu, historią finansową lokalu, informacją o wymiarze: opłat, odczytach wodomierzy mieszkaniowych, stanie konta za lokal, rachunkach bankowych. Dane dotyczące naliczeń i wpłat uaktualniane są do 15 dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Adresatami usługi są osoby posiadające tytuł prawny do lokalu. Aby skorzystać z tej usługi należy:

  • zgłosić się osobiście w siedzibie Spółdzielni do pokoju nr 18 i wypełnić formularz aktywacyjny,
  • dysponować dostępem do komputera oraz sieci Internet.

Po wypełnieniu otrzymanego formularza oraz dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości pracownik Spółdzielni wygeneruje dla Państwa login oraz hasło startowe.
Podczas operacji pierwszego logowania zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła, co wyeliminuje możliwość dostępu do Państwa danych przez osoby nieuprawnione. W przypadku zapomnienia hasła należy zwrócić się do Spółdzielni osobiście o wygenerowanie nowego hasła.

Zaloguj się do systemu e-Usługi