INNE

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ul.  

            Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

na zimowe utrzymanie dróg i traktów pieszo-jezdnych na Osiedlu W. Witosa w Katowicach znajdujących się w zasobach Spółdzielni w okresie od 1 listopada 2020 roku do 15 kwietnia 2021 roku.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 8 września do 22 września 2020 roku w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 13.00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni,

w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10-sekretariat.

Termin składania ofert upływa 29 września 2020 roku o godz. 10.00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM