INNE

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ul.  

            Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

na wykonanie w 2022 roku w administrowanych budynkach i terenach Spółdzielni, całodobowych usług konserwacyjnych.  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 17 lutego 2022 roku

do 8 marca 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie

do 9 marca 2022 roku, do godz. 9.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM