INNE

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego
8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14
www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony

na zimowe utrzymanie dróg i traktów pieszo-jezdnych na Osiedlu W. Witosa w Katowicach znajdujących się w zasobach Spółdzielni w okresie od 1 listopada 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 30 sierpnia do 17 września 2021 roku w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 13.00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami.

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni,w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 21 września 2021 roku o godz. 10.00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.ARCHIWUM