OGŁOSZENIA

Czytaj więcej…UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach informuje,
że od dnia 15 września 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku istnieje możliwość odebrania karty sterującej służącej do uruchomienia szlabanu zamontowanego na wjeździe do budynków przy ulicy Obroki 51, 51a, b, c, 53, 55a ,b ,c, d, 57a, b, c, 59a,b, c, 61a, b, c, 63a, b, c.

Karty sterujące wydawane będą w Dziale Administrowania Zasobami w siedzibie Spółdzielni za okazaniem dowodu osobistego oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu lub osobie posiadającej stosowne upoważnienie, które zostanie złożone w SM „Załęska Hałda” SM „Załęska Hałda”.

Karty są do odbioru:

 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14- 16

we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9-11

Po zakończeniu wydawania w/w kart, w dniu 29 września 2020 roku szlaban zostanie uruchomiony.

Katowice, 7 września 2020 roku


PETYCJA

Zachęcamy  Mieszkańców Osiedla Witosa do złożenia podpisu na liście poparcia w sprawie utworzenia na terenie Katowic w  rejonie ul. Obroki przystanku kolejowego lub stacji kolejowej celem umożliwienia mieszkańcom Osiedla Witosa korzystania z infrastruktury pod kątem oferty pasażerskiej.

Podpis można złożyć w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania.


ZMIEŃ NAWYKI – WC TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!

Czytaj więcej


INFORMACJA O PRZEBUDOWIE DK 81 W GISZOWCU

Czytaj więcej


APELE POLICJI


WAŻNE DLA SENIORÓW

OBOWIĄZEK UŻYWANIA MASECZEK W OKREŚLONYCH SYTUACJACH I MIEJSCACH NADAL OBOWIĄZUJE, DLATEGO NASI SENIORZY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA SIĘ W MASECZKI WIELORAZOWE / BEZPŁATNIE / W KLUBIE OSIEDLOWYM „PLUS” PRZY UL. WITOSA 17 W GODZ. 8.00 – 15.00.


Koronawirus – informacje dla seniorów

OD 22 KWIETNIA 2020 ROKU KAŻDY MIESZKANIEC KATOWIC, KTÓRY UKOŃCZYŁ 65. ROK ŻYCIA I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA SOBIE MASECZKI OCHRONNEJ BĘDZIE MÓGŁ JĄ OTRZYMAĆ BEZPŁATNIE

Dystrybucją maseczek zajmują się w szczególności pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wolontariusze. Maseczki są dostępne w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Jednocześnie prosimy, by o odbirór maseczek poprosić młodszych członków rodziny, sąsiadów lub znajomych. W sytuacji, w której senior nie może uzyskać wsparcia najbliższych maseczkę dostarczy pracownik MOPS – u lub wolontariusz. Osoby chętne do otrzymania maseczek są proszone o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z TPPS.

TERENOWY PUNKT POMOCY SPOŁECZNEJ nr 4, ul. Gliwicka 96
tel. 32 353 02 75,32 353 02 78
mail : tpps4@mops.katowice.pl

Czytaj instrukcję