APEL POLICJI

APEL POLICJI


INFORMACJA DOT. PLANU PRIORYTETOWEGO
Informacja dot. planu priorytetowego
czytaj dalej ….
czytaj dalej ….


APEL POLICJI


RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 1

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2

WYMIANA SIECI GAZOWEJ

O G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” informuje mieszkańców, że w miesiącu kwietniu 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła prace związane z wymianą sieci gazowej zlokalizowanej na naszym Osiedlu.
W miesiącu maju 2022 roku prace będą prowadzone w rejonie budynków przy ulicy:

-Witosa 11 do Witosa 15,

-Witosa 30  do Witosa 32B,

-Witosa 30 do Witosa 28,

-Witosa 28 do Witosa 22,

-Witosa 28 do Witosa 20a,

Z uwagi na możliwość wykonywania wykopów podczas prowadzenia prac, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

O kolejnych etapach prac prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa będziemy Państwa informować.

UWAGA

Dot.:   deklaracji w zakresie posiadanych źródeł ciepła oraz spalaniu paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Z uwagi na konieczność złożenia do Urzędu Miasta Katowice ww. deklaracji, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” informuje, że jako zarządca nieruchomości budynkowych, w imieniu mieszkańców danej nieruchomości budynkowej, złoży przedmiotową deklarację, w ustawowym terminie do 30 czerwca 2022r.

W związku z powyższym nie ma potrzeby składania deklaracji indywidualnie przez mieszkańców.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI 5.1

czytaj dalej……


                                                                                                                                                                                              

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia” -Informacja – czytaj więcej…..


APEL DO LOKATORÓW
OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO

czytaj dalej….OGŁOSZENIE POLICJI O NOWYCH NUMERACH TELEFONÓW

czytaj dalej…


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI 5.1
o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta o wycięcie drzew

Czytaj dalej…..

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta o wycięcie drzew

Czytaj dalej……..


UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach informuje,
że od dnia 15 września 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku istnieje możliwość odebrania karty sterującej służącej do uruchomienia szlabanu zamontowanego na wjeździe do budynków przy ulicy Obroki 51, 51a, b, c, 53, 55a ,b ,c, d, 57a, b, c, 59a,b, c, 61a, b, c, 63a, b, c.

Karty sterujące wydawane będą w Dziale Administrowania Zasobami w siedzibie Spółdzielni za okazaniem dowodu osobistego oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu lub osobie posiadającej stosowne upoważnienie, które zostanie złożone w SM „Załęska Hałda” SM „Załęska Hałda”.

Karty są do odbioru:

 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14- 16

we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9-11

Po zakończeniu wydawania w/w kart, w dniu 29 września 2020 roku szlaban zostanie uruchomiony.

Katowice, 7 września 2020 rokuZMIEŃ NAWYKI – WC TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!

Czytaj więcej


APELE POLICJI