PAMIĘTAJ NIE JESTEŚ SAM

INFORMACJA

W związku z uruchomieniem nowych usług w e-Urzędzie Skarbowym, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zwrócił się z prośbą o udostępnienie linku:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Powyższa strona umożliwia klientom szybki, łatwy i kompleksowy sposób załatwienia spraw podatkowych. Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług.


APEL POLICJIAPEL POLICJI

Szanowni Państwo!

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt ufne, apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek  w kontaktach z osobami obcymi, a szczególnie takimi, które zainteresowane są otrzymaniem pieniędzy!

Przypominamy o sposobie działania przestępców oszukujących metodą na tzw. „wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚ”, oraz za pośrednictwem internetu.

Sprawcy tych oszustw telefonują najczęściej na numery stacjonarne i podszywając się pod wnuczka lub innego krewnego proszą o pilne wsparcie finansowe spowodowane jakimś nagłym wydarzeniem, często trudną sytuacją życiową. Najczęściej proszą o dochowanie tajemnicy. Nigdy nie odbierają pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu „znajomemu”, który w istocie też jest oszustem.

Chwilę po zakończonej rozmowie, do osoby, która ma zostać oszukana dzwoni kolejny przestępca informując, że jest policjantem operacyjnym, lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji, często przedstawia się ze stopnia, imienia i nazwiska (posługuje się zresztą faktycznymi danymi istniejących funkcjonariuszy). Podczas rozmowy przekonuje, że właśnie trwa policyjna   akcja, która ma na celu zatrzymanie oszustów, że wie wcześniejszym telefonie rzekomego krewnego z prośbą o pożyczkę i instruuje rozmówcę, co ma dalej robić, by pomóc policjantom w działaniach.

Prosi o przekazanie pieniędzy oszustowi, który dzięki temu zostanie zatrzymany, i zapewnia, że pieniądze policjanci niezwłocznie, zaraz po zakończeniu działań, oddadzą.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności i rozsądku przy zakupach internetowych. Należy pamiętać, że tzw. Okazje często kończą się utratą pieniędzy. Nasze bezpieczeństwo podniesie także forma płatności. Płatność za pobraniem może zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy, lecz nie wyeliminuje go w 100%. Należy zwrócić uwagę na sprzedających, który nie podają wszystkich danych teleadresowych. Tym bardziej jeżeli sprzedający oczekuje wpłaty zaliczki. Często po wpłacie takiej zaliczki kończy się kontakt ze sprzedającym.  

APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI.

PROSIMY KAŻDORAZOWO TELEFONOWAĆ POD NR:

112, 997, 47 851 3900.


INFORMACJA DOT. PLANU PRIORYTETOWEGO
czytaj dalej ….
czytaj dalej ….


APEL POLICJI


RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 1


Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia” -Informacja – czytaj więcej…..


APEL DO LOKATORÓW
OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO

czytaj dalej….OGŁOSZENIE POLICJI O NOWYCH NUMERACH TELEFONÓW

czytaj dalej…


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI 5.1
o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta o wycięcie drzew

Czytaj dalej…..

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta o wycięcie drzew

Czytaj dalej……..


UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach informuje,
że od dnia 15 września 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku istnieje możliwość odebrania karty sterującej służącej do uruchomienia szlabanu zamontowanego na wjeździe do budynków przy ulicy Obroki 51, 51a, b, c, 53, 55a ,b ,c, d, 57a, b, c, 59a,b, c, 61a, b, c, 63a, b, c.

Karty sterujące wydawane będą w Dziale Administrowania Zasobami w siedzibie Spółdzielni za okazaniem dowodu osobistego oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu lub osobie posiadającej stosowne upoważnienie, które zostanie złożone w SM „Załęska Hałda” SM „Załęska Hałda”.

Karty są do odbioru:

 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14- 16

we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9-11

Po zakończeniu wydawania w/w kart, w dniu 29 września 2020 roku szlaban zostanie uruchomiony.

Katowice, 7 września 2020 rokuZMIEŃ NAWYKI – WC TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!

Czytaj więcej


APELE POLICJI