NUMERY KONT BANKOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA OPŁAT ZA LOKALE

Informujemy, że opłaty za lokale znajdujące się w zasobach naszej Spółdzielni należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe przypisane do każdego lokalu.

Bez prowizji, wpłat można dokonywać:

  • we wszystkich placówkach PKO BP S.A na terenie Katowic (na osiedlu Witosa w Agencji PKO BP S.A przy ul. Barlickiego 5)
  • we wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju ( na osiedlu Witosa przy ul. Mościckiego 1 i ul. Kwiatkowskiego 8)

Wpłaty z tytułu opłat za lokale należy uiszczać co miesiąc:

  • do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego opłata dotyczy

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.

Od niewpłaconych w terminie opłat za lokale pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie.

NUMERY KONT BANKOWYCH Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach

DLA WPŁAT INNYCH NIŻ OPŁATY ZA LOKALE:

PKO BP S.A. I O/Katowice
40 1020 2313 0000 3002 0023 9343

ING BANK ŚLĄSKI
29 1050 1214 1000 0022 6492 6888