Informujemy, że „Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok” oraz „Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 rok” są dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w aplikacji E-Usługi w zakładce Dokumenty.


Informujemy, że Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz List polustracyjny są dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w aplikacji E-usługi w zakładce Dokumenty.