OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach

przy ulicy Kwiatkowskiego 8, tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

informuje, że posiada w zasobach

na najem lokal użytkowy pod działalność gospodarczą w pawilonie handlowym (wolnostojącym) przy ulicy Kwiatkowskiego 10 w Katowicach o pow. 173,00 m²

  1. Lokal wyposażony jest w instalację: wod.-kan., centralnego ogrzewania i elektryczną.
  2. Adaptację lokalu najemca dokonuje na koszt własny w celu dostosowania go do jego potrzeb.
  3. Kaucja zabezpieczająca w wysokości trzykrotnej opłaty czynszowej.

W lokalu nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla otoczenia

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

W związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem zwracamy się do mieszkańców Osiedla Witosa o dokładne przestrzeganie wytycznych określonych przez epidemiologów oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 roku aż do odwołania, osobistego przyjmowania mieszkańców w siedzibie Spółdzielni. W przypadku konieczności kontaktu ze służbami Spółdzielni w sprawach dotyczących lokalu lub zgłoszenia awarii, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną, a nie osobisty.
Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami Spółdzielni w celu uzyskania pomocy lub informacji.

Numery telefonów: 32 254 75 64; 32 254 74 47; 32 254 79 41; 32 204 53 14,

kontakt elektroniczny: sekretariat@zaleskahalda.pl

Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy tel.: 32 254 75 64 lub 609 757 555.

Ponadto informujemy, że wszystkie przeglądy w lokalach mieszkalnych zostają wstrzymane do odwołania. Prace naprawczo – remontowe w budynkach, wymagające dostępu do lokali mieszkalnych, ograniczone będą tylko do usuwania skutków awarii stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powstałych szkód materialnych.

Pamiętajmy, że zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. Jednakże najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze lub z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Pamiętajmy także, że do podstawowych zasad bezpieczeństwa naszego zdrowia należy:

  • często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
    unikać dużych skupisk ludzi,
  • przestrzegać higieny kaszlu i kichania, tj. zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy od razu wyrzucić; następnie myjemy ręce lub je dezynfekujemy.

Poniżej przedstawiamy:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i stosowanie się do zaleceń w nich zawartych.