SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

DODATKI  MIESZKANIOWE

Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszego Osiedla o istniejących możliwościach w uzyskaniu dopłaty do czynszu. Dodatki mieszkaniowe, udzielane przez Urząd Miasta mogą stanowić znaczną pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby spełniające niżej podane kryteria:

średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez trzy (liczba miesięcy)
i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

  • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 2 862,19 zł.)
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie jest to 2 146,64  zł.)
  • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego /przydział lub umowę najmu/;
  • posiadającym zadłużenie wobec Spółdzielni /dla osób, które o dodatek ubiegają się po raz pierwszy lub dla tych, którzy swoje zadłużenie powstałe w czasie otrzymywania dodatku uregulują w całości/.

Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji ( aktualnie jest to
35,78 zł.)

Powierzchnia normatywna zajmowanego mieszkania dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy wynosi:

  • 35m2 – dla 1 osoby
  • 40m2 – dla 2 osób
  • 45m2 – dla 3 osób
  • 55m2 – dla 4 osób
  • 65m2 – dla 5 osób
  • 70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również osoby których powierzchnia zajmowanego lokalu jest o 30% większa od podanych wyżej powierzchni normatywnych, o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Zwiększa się również powierzchnię normatywną o 15m2  jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkania w oddzielnym pokoju.

            Należy również pamiętać o zachowaniu terminu składania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. I tak kolejny wniosek o dodatek należy złożyć w miesiącu, w którym on się kończy np. dodatek kończy się w miesiącu styczniu to wniosek o kolejne jego przedłużenie należy również złożyć w miesiącu styczniu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Działu Członkowsko- Mieszkaniowego Spółdzielni pok. nr 6 tel. 2547-447, 2547-564, 2547-941 wew.45, 46, 47.

                                                                                                             Luty 2024r.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ czytaj dalej….