SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszego Osiedla o istniejących możliwościach w uzyskaniu dopłaty do czynszu. Dodatki mieszkaniowe, udzielane przez Urząd Miasta mogą stanowić znaczną pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby spełniające niżej podane kryteria:

  • dochód brutto dla osoby mieszkającej samotnie /gospodarstwo jednoosobowe/ nie przekracza 175% najniższej emerytury – tj. kwoty 2189,04 zł;
  • dochód brutto dla gospodarstw wieloosobowych na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 125% najniższej emerytury – tj. kwoty 1563,60 zł;
  • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego /przydział lub umowę najmu/;
  • posiadającym zadłużenie wobec Spółdzielni /dla osób, które o dodatek ubiegają się po raz pierwszy lub dla tych, którzy swoje zadłużenie powstałe w czasie otrzymywania dodatku uregulują w całości/.

Powierzchnia normatywna zajmowanego mieszkania dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy wynosi:

  • 35m2 – dla 1 osoby
  • 40m2 – dla 2 osób
  • 45m2 – dla 3 osób
  • 55m2 – dla 4 osób
  • 65m2 – dla 5 osób
  • 70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również osoby których powierzchnia zajmowanego lokalu jest o 30% większa od podanych wyżej powierzchni normatywnych, o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Zwiększa się również powierzchnię normatywną o 15m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Należy również pamiętać o zachowaniu terminu składania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. I tak kolejny wniosek o dodatek należy złożyć w miesiącu, w którym on się kończy np. dodatek kończy się w miesiącu styczniu to wniosek o kolejne jego przedłużenie należy również złożyć w miesiącu styczniu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Spółdzielni pok. nr 6 tel. 2547-447, 2547-564, 2547-941 wew.45, 46, 47.

Zgodnie z tekstem opublikowanym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

czytaj dalej….