MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KATOWICACH FILIA NR 12
ul. Witosa 18 B
tel. 322 545 853
e-mail: filia12@mbp.katowice.pl

Kierownik: Iwona Kiszel

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 800 – 1900
sobota 900 – 1500

Charakterystyka:

  • Wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych.
  • Stanowisko komputerowe, umożliwiające łączność internetową (płatne wg cennika) oraz Informer z dostępem do stron internetowych katalogu elektronicznego Opac, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Ministerstwa Gospodarki, Ochotniczych Hufców pracy, Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Publicznych Służb Zatrudnienia.
  • Usługi kserograficzne (A4) płatne wg cennika.
  • Gazetka biblioteczna Nietuzinkowa 12.
  • Zbiory – 26.135 książek, prasa.

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej
www.mbp.katowice.pl