KONTAKT

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH

Adres:
40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8

Centrala telefoniczna: 32 254 79 41, 32 254 74 47, 32 254 75 64
Sekretariat Prezesa Spółdzielni: tel/fax 32 204-53-14
adres poczty elektronicznej: sekretariat@zaleskahalda.pl

Telefon zgłoszeniowy po godzinach pracy Spółdzielni 32 254 75 64 (automatyczna sekretarka przekazująca zgłoszenia konserwatorowi) lub 609 757 555

Agencja Nieruchomości:
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”
tel. 32 254 74 47
32 254 79 41
32 254 75 64
wewn. 45, 46, 47
oraz
32 782 21 34
505 274 725

Godziny pracy SM „Załęska Hałda” w Katowicach
poniedziałki od 800 do 1700
wtorki i środy od 700 do 1500
czwartki od 700 do 1600
piątki od 700 do 1300

Zgłaszanie awarii
w godzinach pracy Spółdzielni tel: 32 254 74 47, 32 254 79 41, fax: 32 204-53-14 poza godzinami pracy tel: 32 254 75 64 lub 609 757 555

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni
dyżury pełnią w siedzibie Spółdzielni w poniedziałki w godz. 1600-1700

Zarząd Spółdzielni przyjmuje wnioski i skargi mieszkańców
w poniedziałki w godz. 1500– 1700

Kontakt z administratorem witryny: administrator@zaleskahalda.pl

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt za pomocą formularza: