Wolne lokale użytkowe do wynajęcia w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach

Obecnie posiadamy w swoich zasobach następujące wolne lokale użytkowe pod wynajem:

  • lokal przy ul. Mościckiego 6 o powierzchni ok 100m2 usytuowany w parterowym pawilonie handlowo-usługowym.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
S.M. „Załęska Hałda” w Katowicach, ul.Kwiatkowskiego 8, tel. (32) 2547-447, 2547-564, 2547-941 wew.45, 46 lub 47.

Ofertę najmu można złożyć pisemnie na adres siedziby Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach, 40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8 lub drogą mailową, na adres: sekretariat@zaleskahalda.pl