Wolne lokale użytkowe do wynajęcia w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach

 Obecnie posiadamy w swoich zasobach 3 wolne lokale użytkowe pod wynajem:

  1. lokal przy ul. Ossowskiego 26 o powierzchni 14,38m2, znajdujący się na parterze (poziom „0”) w budynku mieszkalnym;
  2. lokal przy ul. Witosa 32b o powierzchni 12,09 m2 usytuowany na ostatnim VIII piętrze budynku mieszkalnego;
  3. lokal przy ul. Mościckiego 6 o powierzchni 350,49m2 usytuowany w parterowym pawilonie handlowo-usługowym.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
S.M. „Załęska Hałda” w Katowicach, ul.Kwiatkowskiego 8, tel. (32) 2547-447, 2547-564, 2547-941 wew.45, 46 lub 47.

Ofertę najmu można złożyć pisemnie na adres siedziby Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach, 40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8 lub drogą mailową, na adres: sekretariat@zaleskahalda.pl