OCHRONA PTAKÓW

Mając na uwadze ochronę ptaków zasiedlających budownictwo mieszkalne na terenach miast, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała ulotkę „Duże troski małych gości”, dotyczącą ochrony jerzyka.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z jednym z wielu ptaków zasiedlających budynki naszego Osiedla, którym jest jerzyk.

Szczególnie wiele sympatii wśród mieszkańców miast budzi ten ptak, gnieżdżący się w szczelinach i stropodachach. Stwórzmy mu wszędzie tam gdzie jest to możliwe, odpowiednie warunki do przeżycia, nie niszcząc siedlisk lęgowych jerzyka.