LOKALE MIESZKALNE

AKTUALNE OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony w dniu 12.09.2023 roku
W dniu 12.09.2023 roku odbył się publiczny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Ossowskiego 46. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej lokal został sprzedany.

Przetarg nieograniczony w dniu 05.03.2020 roku
W dniu 5 marca 2020 roku odbył się publiczny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Obroki 51c. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej lokal został sprzedany.