LOKALE MIESZKALNE

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Brak aktualnych ogłoszeń

ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Kwiatkowskiego 10

Ze względu na brak ofert przetarg nie odbył się.

Przetarg nieograniczony w dniu 05.03.2020 roku

W dniu 5 marca 2020 roku odbył się publiczny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Obroki 51c. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej lokal został sprzedany.