WANDALIZM

Zarząd Spółdzielni informuje, że będzie ukazywała się na naszej stronie internetowej informacja o aktach wandalizmu, zniszczeniach, dewastacjach oraz chuligańskich zachowaniach i wyrządzonych z tego tytułu szkodach jakie mają miejsce w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach.

Informujemy i jednocześnie przypominamy, iż niepożądane dla całej naszej osiedlowej społeczności zdarzenia spowodowane przez wandali, powodują generowanie dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków, za które wszyscy użytkownicy mieszkań muszą niestety zapłacić w swoich opłatach.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na takie niewłaściwe zachowania i zgłaszanie takich aktów odpowiednim służbom, tj. Policji i Straży Miejskiej oraz do Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”.

W miesiącu lutym 2020 roku na 3 rejonach administracyjnych odnotowane zostały akty zniszczeń i wandalizmu, co obrazuje poniższe zestawienie, natomiast należy pochwalić fakt, że na Rejonie II i Rejonie IV w tym okresie nie odnotowano żadnych zdarzeń wywołanych wandalizmem.

2020

luty

Rejon I:

Grabskiego 19c – zniszczona klapa pojemnika półpodziemnego na odpady

Rejon II:

Na tym Rejonie nie odnotowano żadnego aktu wandalizmu

Rejon III:

Witosa 34 – dewastacja drzwi szybowych

Rejon IV:

Na tym Rejonie nie odnotowano żadnego aktu wandalizmu

Rejon V:

Obroki 59c – uszkodzony zamek w śmietniku


2019

Rejon I:

październik, listopad

1.Grabskiego 21c – dewastacja drzwi wyjściowych

lipiec, sierpień, wrzesień

1.Kwiatkowskiego 28c – powybijane szyby w drugich drzwiach wejściowych do klatki schodowej

maj i czerwiec

Nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń

marzec i kwiecień

Nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń

styczeń i luty

Kwiatkowskiego 28 – uszkodzone drzwi do rozdzielacza


2018

Rejon II

październik, listopad

Na tym Rejonie do dnia 18.11.2019r. nie odnotowano żadnego aktu wandalizmu

lipiec, sierpień, wrzesień

Witosa 11 – kradzież zaworu odpowietrzającego ( valmat ) na klatce schodowej

maj i czerwiec

 1. Witosa 9a – zniszczenie centralki domofonowej przy drzwiach wejściowych do klatki schodowej
 2. Witosa 11 – kradzież zaworu odpowietrzającego ( valmat ) na klatce schodowej

marzec – kwiecień

 1. Witosa 11 b – wybite 2 szyby zespolone w drzwiach wejściowych do lokalu
 2. Witosa 9a – na przestrzeni kilku tygodni zdewastowana trzykrotnie kaseta domofonowa w budynku
 3. Witosa 9 – zniszczona ściana boczna w komórce piwnicznej styczeń- luty
 4. Bardowskiego 10b – urwany zawias drzwi rozdzielacza

Rejon III:

październik, listopad

1.Witosa 32b – dewastacja przycisku w kasecie dyspozycyjnej dźwigu

lipiec, sierpień, wrzesień

 1. Witosa 34 – zniszczony elektrozaczep w zamku drzwi wejściowych
 2. Witosa 34 – zdewastowane drzwi kabinowe dźwigu oraz oprawa oświetleniowa w kabinie

maj i czerwiec

Nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń

marzec – kwiecień

 1. Barlickiego 9 – na parterze wyłamany zamek drzwi szybowych z ryglem
 2. Witosa 34 – uszkodzone drzwi szybowe, półautomatyczne i lampa oświetleniowa w windzie
 3. Witosa 38b – pęknięta szybka w drzwiach windy

styczeń- luty

 1. Barlickiego 11 – 11a – uszkodzenie okablowania i czujnika temperatury na budynku
 2. Barlickiego 11 – zdewastowane drzwi kabiny dźwigu osobowego

Rejon IV:

październik, listopad

 1. Ossowskiego 4 – dewastacja fotokomórki w drzwiach szybowych dźwigu

lipiec, sierpień, wrzesień

Nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń

maj i czerwiec

 1. Ossowskiego 28 – dewastacja drzwi wejściowych do budynku marzec- kwiecień
 2. Ossowskiego 4a – w drzwiach na 4 i 5 piętrze wyłamany zamek z ryglem
 3. Ossowskiego 14,24 i 28 – kradziez wycieraczek metalowych przed klatkami styczeń- luty
 4. Ossowskiego 26b – chuligańskie napisy na hydrofornii

Rejon V:

październik, listopad

Na tym Rejonie do dnia 18.11.2019r. nie odnotowano żadnego aktu wandalizmu

lipiec, sierpień, wrzesień

 1. Obroki 55b – zniszczony zamek w drzwiach wejściowych

maj i czerwiec

Nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń

marzec -kwiecień

Nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń

styczeń- luty

1.Obroki 51b – uszkodzenie okablowania i czujnika temperatury na budynku.