WANDALIZM

Zarząd Spółdzielni informuje, że będzie ukazywała się na naszej stronie internetowej informacja o aktach wandalizmu, zniszczeniach, dewastacjach oraz chuligańskich zachowaniach i wyrządzonych z tego tytułu szkodach jakie mają miejsce w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach.

Informujemy i jednocześnie przypominamy, iż niepożądane dla całej naszej osiedlowej społeczności zdarzenia spowodowane przez wandali, powodują generowanie dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków, za które wszyscy użytkownicy mieszkań muszą niestety zapłacić w swoich opłatach.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na takie niewłaściwe zachowania i zgłaszanie takich aktów odpowiednim służbom, tj. Policji i Straży Miejskiej oraz do Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”.

2023

Rejon I:

1. Grabskiego 13a – napisy -graffiti

Rejon II:

1. Rataja 6a – napisy na elewacji północnej

2. Witosa 13-15 – graffiti na elewacji w przejściu

3. Witosa 9c – graffiti na elewacji

4. Witosa 13 – uszkodzone drzwi do pomieszczenia dozorców

5. Rataja 8 – wulgaryzmy na elewacji

Rejon III:

1. Barlickiego 5 – napisy – graffiti

2. Witosa 36 (stacja trafo) – graffiti na elewacji

Rejon IV:

1. Mościckiego 6 – segment A- napisy

2. Ossowskiego 6 – uszkodzony zamek i drzwi

3. Ossowskiego 30 – napisy i rysunki na parterze klatki schodowej i w kabinie windy

4. Ossowskiego 14 – graffiti na elewacji

5. Ossowskiego 16 – graffiti na elewacji

6. Ossowskiego 10-12 – graffiti na altanie śmietnikowej

Rejon V:

1. Obroki 47 – uszkodzona bramka do altany śmietnikowej

2. Obroki 57-57a – uszkodzony szlaban