AKTUALNOŚCI  

Przebudowa DK

Szanowni Państwo,

w środę 20 kwietnia otwarte zostaną zjazdy z ul. Pszczyńskiej zarówno z kierunku centrum Katowic, jak i od strony Tychów w stronę Ligoty, Ochojca i Brynowa (ulica 73 Pułku Piechoty – DK81).

W sumie do dyspozycji kierowców będzie już 7 z 9 łącznic. Celem inwestycji jest oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego oraz zmniejszenie jego natężenia. Jednocześnie rusza kolejny etap prac, który wiąże się z czasowym zamknięciem ulicy Kolistej.

Realizowana przebudowa wkracza na końcowy etap prac budowlanych, które zakończą się w czerwcu tego roku. Dzięki niej oddzielony zostanie ruch tranzytowy od lokalnego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszańców. Prace w Giszowcu zmierzają już ku końcowi, ich zaawansowanie obecnie wynosi blisko 90%. Od 20 kwietnia kierowcy będą mogli korzystać z dwóch nowych odcinków, które stanowią kluczowy element budowy bezkolizyjnego węzła dróg krajowych – DK86 i DK81. Kierowcy jadący zarówno w kierunku centrum miasta z Ligoty, Ochojca, jak i w stronę Ligoty, Ochojca i Brynowa z kierunku Tychów będą korzystać z bezkolizyjnego węzła drogowego. Ruch na ul. 73 Pułku Piechoty do centrum będzie się odbywał jednym pasem.

Tymczasowa organizacja ruchu

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac, od 20 kwietnia, konieczne będzie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Fragment węzła Kolista (po stronie Giszowca) zostanie czasowo zamknięty w obu kierunkach. Mieszkańcy dzielnicy Giszowiec, chcący dojechać do centrum Katowic, bądź w kierunku Tychów, będą kierowani objazdem poprzez ulice: Szopienicką, Górniczego Dorobku, Gospodarczą do al. Murckowskiej. Natomiast mieszkańcy fragmentu osiedla przy wyłączonym z ruchu odcinku ul. Kolistej, jadący do centrum Katowic, będą kierowani do skrzyżowania ul. Kolistej z ul. 73 Pułku Piechoty, a następnie w stronę nowej łącznicy zlokalizowanej przy wyjeździe z DK81. Dla pieszych przygotowano ciąg pieszy łączący ul. Kolistą na wysokości stacji paliw ze skrzyżowaniem z ul. Karolinki i 73 Pułku Piechoty. Zostanie on częściowo zlokalizowany na terenie kopalni Murcki-Staszic.

W ścisłym rejonie obowiązywania czasowej organizacji ruchu drogowego funkcjonują linie autobusowe: 30, 72, 223, 292, 672N, 674, 695, 920, 906N. Wprowadzone zmiany tras przejazdu spowoduje wydłużenie drogi dojścia do przystanków autobusowych stałych i tymczasowych, tj.: z rejonu przystanku „Giszowiec Kosmiczna” na przystanek „Giszowiec Mysłowicka” – wydłużenie o ok. 450 metrów, z rejonu przystanku „Giszowiec Szyb Roździeński” na przystanek „Giszowiec Przyjemna” wydłużenie o ok. 500-550 metrów, z rejonu przystanku „Giszowiec Mysłowicka” na przystanek „Giszowiec Mysłowicka” [stanowisko tymczasowe] lub „Giszowiec Tymczasowy”.

Niezbędnik kierowcy i mieszkańca

Dla mieszkańców Giszowca oraz kierowców przygotowano specjalną stronę internetową: www.DK86.pl. Znajdują się na niej szczegółowe informacje na temat zmiany organizacji ruchu, z zaznaczeniem na mapach planowanych objazdów, a także ciągów pieszych. Strona internetowa stanowić będzie niezbędnik i kompendium wiedzy na temat wszystkich działań dotyczących nowej organizacji ruchu. Jeśli takie rozwiązanie się sprawdzi, będzie również wykorzystywane przy komunikacji o innych inwestycjach prowadzonych przez spółkę Katowickie Inwestycje. Na stronie internetowej zamieszczone zostaną także filmy pokazujące nowo otwarte przejazdy. Natomiast od piątku 8 kwietnia rozpoczęła się dystrybucja do mieszkańców Giszowca plakatów i ulotek z mapami przedstawiającymi zmiany organizacji ruchu. Z mieszkańcami dzielnicy zostanie także zorganizowane spotkanie, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 17.00 w MDK ,,Szopienice- Giszowiec” filia przy placu Pod Lipami.

Co zmieni przebudowa układu drogowego na Giszowcu?

Przebudowa układu drogowego na Giszowcu składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) wraz z rozbudową ul. Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Druga to rozbudowa węzła drogowego Kolista, która rozpoczyna się 20 kwietnia. Powstają tu zatem dwa węzły. Pierwszy będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska. Drugi będzie przeznaczony dla ruchu lokalnego.

Koszt robót budowlanych wynosi 309,8 mln zł, z czego 239,3 mln zł to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na drugą połowę roku.

Inwestycja w liczbach:

  • 58,5 tysiąca – tyle pojazdów codziennie przejeżdża po DK86 na wysokości katowickiego Giszowca
  • 309,8 mln zł – tyle kosztować będzie przebudowa węzłów DK81 i DK86
  • 3,62 km – to łączna długość rozbudowywanych i przebudowywanych dwóch odcinków DK81 i DK86
  • blisko 90% – tyle wynosi poziom zaawansowania prac
    https://zaleskahalda.pl/wp-content/uploads/2022/04/mapa-sytuacyjna.jpg

Akcja #napomocUkrainie


Czytaj dalej….

   WYMIANA WODOMIERZY

    Z dniem 28 marca 2022 roku rozpocznie się wymiana wodomierzy mieszkaniowych wraz z modułem radiowym.
O terminie wymiany w poszczególnych budynkach użytkownicy lokali mieszkalnych będą powiadomieni zarówno poprzez ogłoszenie na tablicy  ogłoszeń w budynku, jak również pisemnie przez Spółdzielnię (skrzynka pocztowa), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie udostępnienia mieszkania w wyznaczonym 1-szym terminie zostanie ustalony – w porozumieniu z wykonawcą – kolejny, 2. termin wymiany. Jeśli również w tym terminie – z winy użytkownika lokalu – nie dojdzie do wymiany wodomierzy, następny 3. termin będzie płatny przez użytkownika lokalu, za  dojazd wykonawcy.
Wymianę przeprowadzi firma Apator POWOGAZ S.A. posiadająca siedzibę w Poznaniu – producent zakładanych wodomierzy oraz właściciel programu rozliczeniowego, który zostanie zastosowany do rozliczeń z odbiorcami wody w zasobach Spółdzielni.
Do bezpośredniego montażu wodomierzy wraz z nowym modułem radiowym w mieszkaniach zatrudniony został przez nią podwykonawca – Instal-System Sebastian Kasiak z Tych.
Osoby które będą dokonywały wymiany, posiadać będą imienne identyfikatory, które będą okazywać na żądanie osoby udostępniającej mieszkanie do montażu wodomierzy.
Przygotowanie dostępu do zainstalowanych w mieszkaniu wodomierzy spoczywa na użytkownikach lokali, bowiem usługa  montażu wodomierzy nie obejmuje demontażu indywidualnych ekranów, zasłon, skrzynek, osłon itp., blokujących dostęp do wodomierzy.
Wymianie podlegają zarówno wodomierze jak i moduły radiowe, które będą skonfigurowane z nowymi wodomierzami.
Każdy użytkownik lokalu otrzyma kopię protokołu wymiany, na którym będą wpisane m.in. odczyty końcowe stanu demontowanych wodomierzy.

HARMONOGRAM WYMIANY
na czasokres od 23 maja do 27 maja 2022 roku

23 maja 2022r.  – Mościckiego 1-1A – w godz. 10.00-17.00

                            – Mościckiego 3 – w godz. 10.00-17.00

                            – Mościckiego 7-7A – w godz. 10.00-17.00

                            – Mościckiego 10 – w godz. 10.00-17.00

24 maja 2022r.  – Mościckiego 8-8A – w godz. 10.00-17.00

                            – Mościckiego 9-9A – w godz. 10.00-17.00

25 maja 2022r.    – Kwiatkowskiego 4-4A-4B  – w godz. 10.00-17.00

                              – Kwiatkowskiego 10A-10B – w godz. 10.00-17.00

                              – Kwiatkowskiego 18-18A-18B-18C – w godz. 10.00-17.00

26 maja 2022r.   – Kwiatkowskiego 22-22A-22B-22C – w godz. 10.00-17.00

                            – Kwiatkowskiego 24-24A-24B-24C – w godz. 10.00-17.00

                            – Kwiatkowskiego 30-30A – w godz. 10.00-17.00

27 maja 2022r.  – Kwiatkowskiego 12 – w godz. 10.00-17.00

                            – Kwiatkowskiego 26-26A-26B – w godz. 10.00-17.00

                            – Kwiatkowskiego 28-28A-28B-28C – w godz. 10.00-17.00

HARMONOGRAM WYMIANY
na czasokres od 28 marca do 19 kwietnia 2022 roku

28 marca 2022r.    – Grabskiego 5-5A-5B-5C – w godz. 10.00-17.00

29 marca 2022r.    – Grabskiego 5D-5E-5F – w godz. 10.00-17.00

30 marca 2022r.    – Grabskiego 7-7A-7B – w godz. 10.00-17.00

31 marca 2022r.    – Grabskiego 7C-7D i 9 – w godz. 10.00-17.00

01 kwietnia 2022r.  – Grabskiego 11, 13, 15 i 19-19A-19B-19C – w godz. 10.00-17.00

04 kwietnia 2022r.  – Grabskiego 21-21A-21B-21C i 29-29A – w godz. 10.00-17.00

05 kwietnia 2022r. – Bardowskiego 3-3A-3B-3C-3D i 8-8A-8B – w godz. 10.00-17.00

06 kwietnia 2022r.  – Bardowskiego 10-10A-10B i Barlickiego 7-7A-7B-7C – w godz. 10.00-17.00

07 kwietnia 2022r.  – Barlickiego 9-9A i 13 – w godz. 10.00-17.00

08 kwietnia 2022r.  – Barlickiego 13A i 11-11A – w godz. 10.00-17.00

11 kwietnia 2022r.  – Barlickiego 15-15A-15B-15C i 17 oraz 17A – w godz. 10.00-17.00

12 kwietnia 2022r.  – Barlickiego 19-19A i 21 – w godz. 10.00-17.00

13 kwietnia 2022r.  – Barlickiego 21A i Rataja 4-4A – w godz. 10.00-17.00

14 kwietnia 2022r.  – Rataja 6-6A i 8-8A – w godz. 10.00-17.00

19 kwietnia 2022r.  – Rataja 16-16A – w godz. 10.00-17.00

  DODATEK OSŁONOWY – informacja dla mieszkańców

Czytaj dalej….


Urząd Ochrony Danych Osobowych – Kilka porad dla Seniorów

Czytaj dalej……..OGŁOSZENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

czytaj dalej….
Nowy plac zabaw zlokalizowany przy budynkach Witosa 30-32-38


XXXVIII Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego z metą w Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach

W sobotę 7 września br. grupa naszych mieszkańców wzięła udział w Złazie Rodzinnym, którego wiodącym organizatorem był Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Celem tegorocznego Złazu było propagowanie turystyki pieszej i krajoznawczej woj. śląskiego, umożliwienie spółdzielcom – turystom poznania walorów turystyczno – krajoznawczych regionu, integrowanie spółdzielców z województwa śląskiego oraz kontynuowanie tradycji „spółdzielczych złazów” a także promocja wśród spółdzielców hasła : „Rok młodych w PTTK”. Z Osiedla Witosa wyjechaliśmy o godz. 8.30 w kierunku Chudowa. Ta sołecka wieś w gminie Gierałtowice w powiecie gliwickim znana jest przede wszystkim z renesansowego zamku z lat 30. XVI wieku, wzniesionego przez szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic. W drugiej połowie XIX w. zamek spłonął i pozostał w ruinie przez długi czas. Po powołaniu w 1995 roku Fundacji „Zamek Chudów” i przejęciu obiektu rozpoczęły się prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Od tego czasu na terenie zamku organizowane są plenerowe imprezy kulturalno – oświatowe, obejmujące inscenizacje historyczne, zloty, koncerty, projekcje filmowe, występy kabaretowe. My obejrzeliśmy również plenerową galerię śląskich demonów, ciekawostkę przyrodniczą – zabytkową wielką topolę Teklę z XVIII w. oraz kilkunastotonowy głaz narzutowy, jako pozostałość epoki lodowcowej. Z Chudowa pojechaliśmy do Żor, gdzie w czasie spaceru po Starym Mieście poznaliśmy jego historię. Kolejnym etapem wycieczki była ineresująca wizyta w Muzeum Ognia. Około godz. 13.00 dotarliśmy na metę Złazu – Parku Rozrywki Twinpigs. Po powitaniu grupy przez organizatorów i rozlokowaniu na terenie parku zjedliśmy gorący posiłek. Teraz był czas na uczestnictwo we wszystkich atrakcjach znajdujących się w parku rozrywki, co szczególnie ucieszyło dzieci. Dorośli także chętnie korzystali z niektórych rozrywek parku. Pod koniec drobny deszczyk popadał nad miasteczkiem. Do Katowic wróciliśmy przed godziną 18.00.

Do zobaczenia na trasie Złazu w 2020 roku !


« 1 z 3 »

Nowy plac zabaw na Obrokach

W dniu 23 sierpnia br. oddaliśmy do użytku nowy plac zabaw zlokalizowany przy budynkach Obroki 51a-c- 55a-d.


XVII Piknik Osób Niepełnosprawnych
15 czerwca 2019 r. w Podlesicach

W upalną sobotę 15 czerwca br. dwudziestoosobowa grupa naszych mieszkańców uczestniczyła w XVII Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. W imprezie wzięły udział osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunowie i członkowie rodzin. To coroczne wydarzenie w gronie przyjaciół i znajomych, którzy spotykają się by miło spędzić czas w atmosferze zabawy i radości, by być w gronie osób, które przez wiele lat kontynuują tradycję turystyki dla tej grupy społecznej, zgromadziło w tym roku ponad 500 osób. Do Podlesic przyjechaliśmy ok. godz. 10.00 i udaliśmy się na teren Gościńca Jurajskiego, miejsca pikniku. Organizatorzy witali grupy spółdzielców i kierowali do wcześniej przygotowanych miejsc siedzących. Każdy miał zapewnione wyżywienie, podarunek i opiekę lekarską. Zabawa taneczna, występy grup, wiele atrakcji i niespodzianek trwały przez cały czas imprezy. Na Osiedle Witosa wróciliśmy nieco zmęczeni / upałem /, lecz w dobrych nastrojach z nadzieją na kolejne wspólne wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Organizatorami pikniku byli : Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa w Jastrzębiu – Zdroju i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

« 1 z 2 »

INFORMACJA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TERENOWY PUNKT POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4 


OSIEDLE WITOSA – WSPÓLNY WYSIŁEK

W związku z napływającymi do nas skargami dotyczącymi zaśmiecania naszego osiedla pragniemy zwrócić Mieszkańcom uwagę na kilka kwestii.

Pierwszą z nich jest wyrzucanie resztek jedzenia przez balkony, jak również umieszczanie ich na trawnikach, ulicach itd. celem dokarmiania bezdomnych zwierząt czy ptaków. Takie zachowania powodują wzrost populacji szczurów na naszym osiedlu, które żywią się tym samym pokarmem. Dokarmiając zatem ptaki, bezdomne psy czy koty dokarmiamy również szczury, a te charakteryzują się niezwykłym tempem rozmnażania powodując plagę gryzoni, której liczebność ciężko później opanować. Istotnym jest jednak fakt, iż gryzonie roznoszą ogromną liczbę niebezpiecznych chorób.

Chcąc dokarmiać ptaki prosimy o pozostawianie pożywienia w karmnikach, a nie rzucanie go gdzie popadnie. Pozostawianie żywności nie jest dokarmianiem potrzebujących zwierząt tylko zanieczyszczaniem naszego najbliższego otoczenia. Kolejnym zagadnieniem jest wyrzucanie suchego chleba. Mieszkańcy dzwonią i piszą do nas z pytaniami co robić ze starym pieczywem. Informujemy, że należy je po prostu wyrzucać do odpadów zmieszanych bez worków czy reklamówek. Nie ma w Katowicach specjalnego punktu zbiórki starego pieczywa, a pozostawianie go na klatkach schodowych czy innych tego typu miejscach powoduje tylko i wyłącznie zaśmiecanie naszego osiedla. Właścicielom czworonogów przypominamy natomiast, że psy wyprowadzane mają być tylko i wyłącznie na smyczy, a ich odchody powinny być zbierane i wyrzucane do koszy. Nakłaniamy Mieszkańców naszego osiedla o dbanie o porządek w swoim otoczeniu. Prócz walorów czysto estetycznych mamy tu na uwadze również, a może przede wszystkim nasze zdrowie i bezpieczeństwo- wiadomo, brud jest naszym wrogiem.