XXXIX Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego im. Neli i Tytusa Szlompek

z metą w Podlesicach

W sobotę 2 września 2023 roku wyruszyła z Osiedla Witosa na złaz grupa spółdzielców wraz z rodzinami i choć pogoda rankiem była niepewna, to nastroje były pogodne. Pełni optymizmu i dobrego humoru udaliśmy się w kierunku przez Olkusz do Pieskowej Skały. Po drodze była okazja do wysłuchania informacji i ciekawostek o tematyce historyczno-geograficznej i walorach przyrodniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a w szczególności Doliny Prądnika i zjawisk krasowych tam występujących. O historii zamku w Pieskowej Skale ciekawie opowiadała przewodniczka oprowadzając grupę trasą zewnętrzną przez dziedzińce, taras widokowy, ogród włoski, niektóre z pomieszczeń i wystawę czasową. Kolejnym etapem złazu były Podlesice, do których przez Skałę, Wolbrom i Pilicę dotarliśmy po godzinie dwunastej. Na mecie przy Hotelu Ostaniec grupę powitali przedstawiciele głównego organizatora imprezy – Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej z Katowic. Po rozlokowaniu się we wcześniej przygotowanych namiotach zjedliśmy ciepły posiłek. O 13.00 odbyło się oficjalne otwarcie złazu, w którym uczestniczyło w tym roku siedemnaście spółdzielni z województwa śląskiego. Do wspólnej zabawy zaprosili członkowie Bractwa Rycerskiego, proponując wiele ciekawych konkursów dla dzieci i dorosłych. Każdy uczestnik otrzymał drobne upominki, a Spółdzielnia dyplom za udział w Złazie i podziękowanie za szczególne zaangażowanie, propagowanie turystyki woj. śląskiego wśród spółdzielców oraz kontynuowanie tradycji „spółdzielczych złazów”. Zabawa taneczna na świeżym powietrzu wyzwoliła w każdym sporo sił i energii … . Na zakończenie jeszcze tylko wspólne pamiątkowe zdjęcia i powrót do Katowic o godz. 19.00.

Dziękujemy Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” za zorganizowanie wyjazdu i możliwość uczestniczenia w Złazie naszych Mieszkańców

Już teraz zapraszamy do udziału w XL Złazie Rodzinnym we wrześniu 2024 roku !

« 1 z 3 »

————————————————————————————–

XVIII PIKNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODLESICACH – 27.05.2023

W sobotę 27 maja br. grupa naszych mieszkańców – osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunowie oraz rodziny i seniorzy, wyruszyła o godz. 8.00 z Osiedla Witosa w kierunku Podlesic na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. W Gościńcu Jurajskim byliśmy przed godz. 10.00, gdzie po powitaniu przez organizatorów na mecie Pikniku i ulokowaniu się, zjedliśmy posiłek. Następnie animatorzy zaprosili uczestników do wspólnej zabawy, były gry zręcznościowe, konkursy, bańki mydlane, tańce. Każdy otrzymał upominki, było losowanie rowerów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, a kto chciał mógł skorzystać z hipoterapii oraz dogoterapii, którą prowadzili opiekunowie psów rasy border colie. W samo południe odbyło się oficjalne powitanie wszystkich zebranych na Pikniku przez Zarząd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach – głównego organizatora imprezy. Ciepły posiłek serwowano w godzinach 12.00 – 14.00, po którym rozpoczęła się zabawa taneczna. Piknik zakończył się o godz. 16.00 . Pełni wrażeń, w doskonałych humorach i trochę opaleni, bo pogoda była wymarzona, do Katowic wróciliśmy ok. 17.30 .

Dziękujemy Spółdzielni za zorganizowanie wyjazdu i możliwość udziału w Pikniku naszych Mieszkańców

Zapraszamy do udziału w XXXIX Złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych w dniu 2.09.2023

/szczegółowe informacje zostaną podane niebawem/

« 1 z 3 »

————————————————————————————————-

INFORMACJA O ZMIANACH CEN ZA CIEPŁO
OD DNIA 01.09.2022 R.

Tabela cen za ciepło AG1/B
Tabela cen za ciepło AG1/D

https://dziennikzachodni.pl/uwaga-wlamywacze-w-katowicach-oznaczaja-mieszkania-wielka-akcja-sasiedzkiej-samopomocy-na-koszutce/ar/c1-17216513Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Grabskiego 5-7

Dnia 16.05.2022 r. udostępniono dla korzystających zmodernizowany plac zabaw przy ul. Grabskiego 5-7.


Akcja #napomocUkrainie


Czytaj dalej….

   WYMIANA WODOMIERZY

    Z dniem 28 marca 2022 roku rozpocznie się wymiana wodomierzy mieszkaniowych wraz z modułem radiowym.
O terminie wymiany w poszczególnych budynkach użytkownicy lokali mieszkalnych będą powiadomieni zarówno poprzez ogłoszenie na tablicy  ogłoszeń w budynku, jak również pisemnie przez Spółdzielnię (skrzynka pocztowa), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie udostępnienia mieszkania w wyznaczonym 1-szym terminie zostanie ustalony – w porozumieniu z wykonawcą – kolejny, 2. termin wymiany. Jeśli również w tym terminie – z winy użytkownika lokalu – nie dojdzie do wymiany wodomierzy, następny 3. termin będzie płatny przez użytkownika lokalu, za  dojazd wykonawcy.
Wymianę przeprowadzi firma Apator POWOGAZ S.A. posiadająca siedzibę w Poznaniu – producent zakładanych wodomierzy oraz właściciel programu rozliczeniowego, który zostanie zastosowany do rozliczeń z odbiorcami wody w zasobach Spółdzielni.
Do bezpośredniego montażu wodomierzy wraz z nowym modułem radiowym w mieszkaniach zatrudniony został przez nią podwykonawca – Instal-System Sebastian Kasiak z Tych.
Osoby które będą dokonywały wymiany, posiadać będą imienne identyfikatory, które będą okazywać na żądanie osoby udostępniającej mieszkanie do montażu wodomierzy.
Przygotowanie dostępu do zainstalowanych w mieszkaniu wodomierzy spoczywa na użytkownikach lokali, bowiem usługa  montażu wodomierzy nie obejmuje demontażu indywidualnych ekranów, zasłon, skrzynek, osłon itp., blokujących dostęp do wodomierzy.
Wymianie podlegają zarówno wodomierze jak i moduły radiowe, które będą skonfigurowane z nowymi wodomierzami.
Każdy użytkownik lokalu otrzyma kopię protokołu wymiany, na którym będą wpisane m.in. odczyty końcowe stanu demontowanych wodomierzy.                                                               

DODATEK OSŁONOWY – informacja dla mieszkańców

Czytaj dalej….


Urząd Ochrony Danych Osobowych – Kilka porad dla Seniorów

Czytaj dalej……..OGŁOSZENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

czytaj dalej….


XXXVIII Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego z metą w Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach

W sobotę 7 września br. grupa naszych mieszkańców wzięła udział w Złazie Rodzinnym, którego wiodącym organizatorem był Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Celem tegorocznego Złazu było propagowanie turystyki pieszej i krajoznawczej woj. śląskiego, umożliwienie spółdzielcom – turystom poznania walorów turystyczno – krajoznawczych regionu, integrowanie spółdzielców z województwa śląskiego oraz kontynuowanie tradycji „spółdzielczych złazów” a także promocja wśród spółdzielców hasła : „Rok młodych w PTTK”. Z Osiedla Witosa wyjechaliśmy o godz. 8.30 w kierunku Chudowa. Ta sołecka wieś w gminie Gierałtowice w powiecie gliwickim znana jest przede wszystkim z renesansowego zamku z lat 30. XVI wieku, wzniesionego przez szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic. W drugiej połowie XIX w. zamek spłonął i pozostał w ruinie przez długi czas. Po powołaniu w 1995 roku Fundacji „Zamek Chudów” i przejęciu obiektu rozpoczęły się prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Od tego czasu na terenie zamku organizowane są plenerowe imprezy kulturalno – oświatowe, obejmujące inscenizacje historyczne, zloty, koncerty, projekcje filmowe, występy kabaretowe. My obejrzeliśmy również plenerową galerię śląskich demonów, ciekawostkę przyrodniczą – zabytkową wielką topolę Teklę z XVIII w. oraz kilkunastotonowy głaz narzutowy, jako pozostałość epoki lodowcowej. Z Chudowa pojechaliśmy do Żor, gdzie w czasie spaceru po Starym Mieście poznaliśmy jego historię. Kolejnym etapem wycieczki była ineresująca wizyta w Muzeum Ognia. Około godz. 13.00 dotarliśmy na metę Złazu – Parku Rozrywki Twinpigs. Po powitaniu grupy przez organizatorów i rozlokowaniu na terenie parku zjedliśmy gorący posiłek. Teraz był czas na uczestnictwo we wszystkich atrakcjach znajdujących się w parku rozrywki, co szczególnie ucieszyło dzieci. Dorośli także chętnie korzystali z niektórych rozrywek parku. Pod koniec drobny deszczyk popadał nad miasteczkiem. Do Katowic wróciliśmy przed godziną 18.00.

Do zobaczenia na trasie Złazu w 2020 roku !


« 1 z 3 »

Nowy plac zabaw na Obrokach

W dniu 23 sierpnia br. oddaliśmy do użytku nowy plac zabaw zlokalizowany przy budynkach Obroki 51a-c- 55a-d.


XVII Piknik Osób Niepełnosprawnych
15 czerwca 2019 r. w Podlesicach

W upalną sobotę 15 czerwca br. dwudziestoosobowa grupa naszych mieszkańców uczestniczyła w XVII Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. W imprezie wzięły udział osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunowie i członkowie rodzin. To coroczne wydarzenie w gronie przyjaciół i znajomych, którzy spotykają się by miło spędzić czas w atmosferze zabawy i radości, by być w gronie osób, które przez wiele lat kontynuują tradycję turystyki dla tej grupy społecznej, zgromadziło w tym roku ponad 500 osób. Do Podlesic przyjechaliśmy ok. godz. 10.00 i udaliśmy się na teren Gościńca Jurajskiego, miejsca pikniku. Organizatorzy witali grupy spółdzielców i kierowali do wcześniej przygotowanych miejsc siedzących. Każdy miał zapewnione wyżywienie, podarunek i opiekę lekarską. Zabawa taneczna, występy grup, wiele atrakcji i niespodzianek trwały przez cały czas imprezy. Na Osiedle Witosa wróciliśmy nieco zmęczeni / upałem /, lecz w dobrych nastrojach z nadzieją na kolejne wspólne wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Organizatorami pikniku byli : Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa w Jastrzębiu – Zdroju i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

« 1 z 2 »

INFORMACJA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TERENOWY PUNKT POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4 


OSIEDLE WITOSA – WSPÓLNY WYSIŁEK

W związku z napływającymi do nas skargami dotyczącymi zaśmiecania naszego osiedla pragniemy zwrócić Mieszkańcom uwagę na kilka kwestii.

Pierwszą z nich jest wyrzucanie resztek jedzenia przez balkony, jak również umieszczanie ich na trawnikach, ulicach itd. celem dokarmiania bezdomnych zwierząt czy ptaków. Takie zachowania powodują wzrost populacji szczurów na naszym osiedlu, które żywią się tym samym pokarmem. Dokarmiając zatem ptaki, bezdomne psy czy koty dokarmiamy również szczury, a te charakteryzują się niezwykłym tempem rozmnażania powodując plagę gryzoni, której liczebność ciężko później opanować. Istotnym jest jednak fakt, iż gryzonie roznoszą ogromną liczbę niebezpiecznych chorób.

Chcąc dokarmiać ptaki prosimy o pozostawianie pożywienia w karmnikach, a nie rzucanie go gdzie popadnie. Pozostawianie żywności nie jest dokarmianiem potrzebujących zwierząt tylko zanieczyszczaniem naszego najbliższego otoczenia. Kolejnym zagadnieniem jest wyrzucanie suchego chleba. Mieszkańcy dzwonią i piszą do nas z pytaniami co robić ze starym pieczywem. Informujemy, że należy je po prostu wyrzucać do odpadów zmieszanych bez worków czy reklamówek. Nie ma w Katowicach specjalnego punktu zbiórki starego pieczywa, a pozostawianie go na klatkach schodowych czy innych tego typu miejscach powoduje tylko i wyłącznie zaśmiecanie naszego osiedla. Właścicielom czworonogów przypominamy natomiast, że psy wyprowadzane mają być tylko i wyłącznie na smyczy, a ich odchody powinny być zbierane i wyrzucane do koszy. Nakłaniamy Mieszkańców naszego osiedla o dbanie o porządek w swoim otoczeniu. Prócz walorów czysto estetycznych mamy tu na uwadze również, a może przede wszystkim nasze zdrowie i bezpieczeństwo- wiadomo, brud jest naszym wrogiem.