INWESTYCJE/REMONTY

Przetarg nieograniczony na wykonanie w 2023 r. robót ogólnobudowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ul.  

            Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetargi nieograniczone

na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni, w 2023 roku:

1.Wymiana dźwigów osobowych.

2.Wymiana drzwi wejściowych do budynków.

3.Uzupełniające roboty drogowe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 18 do 28 kwietnia 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątek od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni

pok. nr 4 lub przesłana na wskazany adres mailowy po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł, za jedną specyfikację na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargów należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie

do 8 maja 2023 roku, do godz. 17.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM