INFORMACJA
dot. rozstrzygnięcia 2-óch przetargów nieograniczonych i 1-go przetargu ograniczonego na prace remontowe:

1. przetarg nieograniczony nadocieplenie elewacji segmentów budynkowych przy ul. Rataja 6, ul. Rataja 8, ul. Witosa 38-38A i ul. Kwiatkowskiego 18-18A w Katowicach wraz z usunięciem i utylizacją płyt acekolowych oraz wykonaniem robót towarzyszących”.

     Na wykonawców przedmiotu przetargu zostały wybrane nw. firmy:

     a) PHU „IZODOM” z siedzibą 33-335 Nawojowa ul. Krynicka 8 – w zakresie prac obejmujących segmenty budynkowe przy ul. Rataja 6 i 8 oraz przy ul.    Witosa 38-38A

     b) ZHU „BAKO” Krzysztof Kowalski z siedzibą 41-600 Świętochłowice ul. Kubiny 27A/20 – w zakresie prac obejmujących segmenty budynkowe przy ul.     Kwiatkowskiego 18-18A

2. przetarg nieograniczony na wykonanie prac dostosowujących instalację centralnego ogrzewania do planowanej termomodernizacji budynków mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Kwiatkowskiego 12 i 18-18A w Katowicach”.

     Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma FHU „INSTEF” Grzegorz Sobótka z siedzibą 41-310 Dąbrowa Górnicza ul. Ludowa 11/1

3. przetarg ograniczony na wykonanie remontu pokryć daszków wejściowych wraz z odnowieniem ich sufitów do budynków przy ul. Kwiatkowskiego 22-22C, 24-24C i ul. Grabskiego 19-C, 21-21C w Katowicach”

   Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma „HARNAŚ” Nikazy Nieśpiałowski z siedzibą 41-500 Chorzów ul. Górnośląska 8/13   


ARCHIWUM