INWESTYCJE/REMONTY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ul.  

            Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

Na wykonanie w 2022 roku w zasobach Spółdzielni remontu nawierzchni

traktu pieszo-jezdnego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 12 września 2022 roku

do 23 września 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00)

w siedzibie Spółdzielni, po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł,

za specyfikację na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie

do 26 września 2022 roku, do godziny 8.30.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ul.  

            Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

na wykonanie w 2022 roku w zasobach Spółdzielni robót ogólnobudowlanych:

1.Docieplenie elewacji budynku przy ulicy Ossowskiego 6-6a w Katowicach wraz z usunięciem i utylizacją płyt acekolowych oraz wykonaniem robót towarzyszących.

2.Remont nawierzchni drogi od strony wjazdu z ulicy Ossowskiego w Katowicach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 19 lipca 2022 roku

do 29 lipca 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni, po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł, za jedną specyfikację na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie

do 1 sierpnia 2022 roku, do godz. 15.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kwiatkowskiego 8; tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14                    www.zaleskahalda.pl; e-mail: sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

na wykonanie w 2022 roku w zasobach Spółdzielni robót ogólnobudowlanych:

1.Docieplenie elewacji budynków wraz z usunięciem i utylizacją płyt acekolowych i wykonaniem robót towarzyszących.

2.Docieplenie stropodachów budynków.

3.Pokrycie dachu budynku styropapą.

4.Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

5.Remont nawierzchni zatoki parkingowej przed budynkiem.

6.Remont pokrycia dachów budynków..

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 8 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni, po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł, za jedną specyfikację na konto:

PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie do 21 marca 2022 roku, do godz. 15.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM