INWESTYCJE/REMONTY

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl ogłasza
przetarg nieograniczony

na wykonanie w 2021 roku w zasobach Spółdzielni robót ogólnobudowlanych:

1.Remont pokrycia dachów 7 budynków mieszkalnych.

2.Malowanie klatek schodowych w 1 budynku mieszkalnym.

3.Wymiana balustrad balkonowych w 1 budynku mieszkalnym.

4.Remont traktów pieszo-jezdnych oraz zatok parkingowych.

5.Wymiana drzwi do głównych komór zsypowych wraz z montażem elektronicznych zamknięć w 6 budynkach mieszkalnych oraz wymiana drzwi wejściowych, zewnętrznych i wewnętrznych w 1 budynku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 23 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni, po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł, za jedną specyfikację na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie do 19 marca 2021 roku, do godz. 12.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM