O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach powstała w dniu 1 lipca 1991 roku poprzez wydzielenie się z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ze stanem 3.397 członków (uchwała nr 10/ZPCz/91).

Decyzją Zebrania Przedstawicieli Członków, Spółdzielnia przyjęła nazwę – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach i wraz z jej pierwszym statutem, została zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w Katowicach w dniu 6 lipca 1991 roku.

NIP 6340196991
KRS 0000108878