Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, że „Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok” oraz „Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 rok” są dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w aplikacji E-Usługi w zakładce Dokumenty.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

Pamiętajmy także, że do podstawowych zasad bezpieczeństwa naszego zdrowia należy:

  • często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), unikać dużych skupisk ludzi,
  • przestrzegać higieny kaszlu i kichania, tj. zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy od razu wyrzucić; następnie myjemy ręce lub je dezynfekujemy.

Poniżej przedstawiamy:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i stosowanie się do zaleceń w nich zawartych.

Zgodnie z tekstem opublikowanym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

czytaj dalej…