URZĄD MIASTA KATOWICE SZYKUJE PODWYŻKĘ STAWEK ZA WYWÓZ ŚMIECI

Urząd Miasta Katowice poinformował, że przygotowuje zmianę wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych. Zarząd Spółdzielni nie zgadza się z zaproponowaną wysokością stawki, dlatego też skierował do Urzędu pismo w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy informację Urzędu Miasta Katowice
w powyższej sprawie oraz pismo Spółdzielni skierowane do władz miasta.

Informacja Urzędu Miasta Katowice.pdf

Pismo Spółdzielni.pdf