STATUT S.M. „ZAŁĘSKA HAŁDA”

Spółdzielnia działa w oparciu o Ustawę Prawo spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a jej codzienne funkcjonowanie określają przepisy zawarte w Statucie. To najważniejszy dokument, a wpływ na jego powstanie mają wszyscy członkowie Spółdzielni. Ustala on zasady działania każdej spółdzielni oraz jej przepisy wewnętrzne.

Statut

Chronologia rejestracji Statutu S.M. „Załęska Hałda” w Katowicach

STATUT UCHWALONY UCHWAŁĄ Nr 7/ZPCz/2002 z dnia 12 stycznia 2002 roku na ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW (zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2002 r.).

Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ZATWIERDZONYMI:

  1. UCHWAŁĄ Nr 23/ZPCz/2003 z dnia 24 maja 2003 r. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW – (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2003 r.).
  2. UCHWAŁĄ Nr 8/ZPCz/2006 z dnia 27 maja 2006 r. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW – (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 czerwca 2006 r.)
  3. UCHWAŁĄ Nr 17/ZPCz/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW – (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia 2008 r.).
  4. UCHWAŁĄ Nr 3/WZ/2015 z dnia 30 maja 2015 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 sierpnia 2015 roku).
  5. UCHWAŁĄ Nr 2/WZ/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 marca 2016 roku).
  6. UCHWAŁĄ Nr 2/WZ/2018 z dnia 19 maja 2018 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 czerwca 2018 roku).
  7. UCHWAŁĄ Nr 19/WZ/2022 z dnia 28 maja 2022 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 czerwca 2022 roku).