STATUT S.M. „ZAŁĘSKA HAŁDA”

Spółdzielnia działa w oparciu o Ustawę Prawo spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a jej codzienne funkcjonowanie określają przepisy zawarte w Statucie. To najważniejszy dokument, a wpływ na jego powstanie mają wszyscy członkowie Spółdzielni. Ustala on zasady działania każdej spółdzielni oraz jej przepisy wewnętrzne.

Spis treści tekstu jednolitego Statutu

Tekst jednolity Statutu

Chronologia rejestracji Statutu S.M. „Załęska Hałda” w Katowicach

STATUT UCHWALONY UCHWAŁĄ Nr 7/ZPCz/2002 z dnia 12 stycznia 2002 roku na ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW (zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2002 r.

Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ZATWIERDZONYMI:

  1. UCHWAŁĄ Nr 23/ZPCz/2003 z dnia 24 maja 2003 r. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW – (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2003 r.).
  2. UCHWAŁĄ Nr 8/ZPCz/2006 z dnia 27 maja 2006 r. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW – (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 czerwca 2006 r.)
  3. UCHWAŁĄ Nr 17/ZPCz/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW – (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia 2008 r.).
  4. UCHWAŁĄ Nr 3/WZ/2015 z dnia 30 maja 2015 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 sierpnia 2015 roku).
  5. UCHWAŁĄ Nr 2/WZ/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 marca 2016 roku).
  6. UCHWAŁĄ Nr 2/WZ/2018 z dnia 19 maja 2018 r. WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni (zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 czerwca 2018 roku).