WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH

W dniu 22.08.2020 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” wpłynęły wnioski członków skierowane do Zarządu Spółdzielni.

Wniosek jednego z członków, dotyczył rezygnacji z dostarczania do mieszkań rocznych Sprawozdań z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w formie papierowej
i zastąpienie ich wersją elektroniczną dostępną na stronie internetowej Spółdzielni, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego sposobu dostarczania Sprawozdania dla osób zgłaszających taką potrzebę.

Mając na uwadze ograniczenie  z  roku na rok coraz wyższych kosztów związanych z drukiem Sprawozdań Zarząd zwraca się do członków o złożenie deklaracji o chęci otrzymywania Sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w formie papierowej.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółdzielni, drogą pocztową lub elektroniczną na adres sekretariat@zaleskahalda.pl

Deklaracja pobierz

Informujemy, że druk deklaracji jest również do pobrania w zakładce Druki do pobrania.