OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach

przy ulicy Kwiatkowskiego 8, tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

informuje, że posiada w zasobach

na najem lokal użytkowy pod działalność gospodarczą w pawilonie handlowym (wolnostojącym) przy ulicy Kwiatkowskiego 10 w Katowicach o pow. 173,00 m²

  1. Lokal wyposażony jest w instalację: wod.-kan., centralnego ogrzewania i elektryczną.
  2. Adaptację lokalu najemca dokonuje na koszt własny w celu dostosowania go do jego potrzeb.
  3. Kaucja zabezpieczająca w wysokości trzykrotnej opłaty czynszowej.

W lokalu nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla otoczenia

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy