INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

KLUB OSIEDLOWY „PLUS” UL. WITOSA 17

Akcja „Lato 2021”

Zajęcia zorganizowane dla dzieci szkolnych w okresie :

2.08 – 13.08 – I turnus

16.08 – 30.08 – II turnus

W każdy poniedziałek tygodnia zajęć zapraszamy również dzieci przedszkolne na

Wakacje z tańcem oraz sztuką

/informacje szczegółowe na plakacie poniżej/

Na zajęcia od wtorku do piątku zapraszamy w godzinach 9.00 – 14.00

Informacje dotyczące programu zajęć zostaną przekazane po utworzeniu grupy.

Zapisy : osobiście w klubie lub telefonicznie /32 254 75 41 / poniedziałek – czwartek w godz. pracy placówki

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w ww. terminach

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

———————————————————————————————————

W związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem zwracamy się do mieszkańców Osiedla Witosa o dokładne przestrzeganie wytycznych określonych przez epidemiologów oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 roku aż do odwołania, osobistego przyjmowania mieszkańców w siedzibie Spółdzielni. W przypadku konieczności kontaktu ze służbami Spółdzielni w sprawach dotyczących lokalu lub zgłoszenia awarii, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną, a nie osobisty.
Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami Spółdzielni w celu uzyskania pomocy lub informacji.

Numery telefonów: 32 254 75 64; 32 254 74 47; 32 254 79 41; 32 204 53 14,

kontakt elektroniczny: sekretariat@zaleskahalda.pl

Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy tel.: 32 254 75 64 lub 609 757 555.

Prace naprawczo – remontowe w budynkach, wymagające dostępu do lokali mieszkalnych, ograniczone będą tylko do usuwania skutków awarii stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powstałych szkód materialnych.

Pamiętajmy, że zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. Jednakże najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze lub z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Pamiętajmy także, że do podstawowych zasad bezpieczeństwa naszego zdrowia należy:

  • często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
    unikać dużych skupisk ludzi,
  • przestrzegać higieny kaszlu i kichania, tj. zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy od razu wyrzucić; następnie myjemy ręce lub je dezynfekujemy.

Poniżej przedstawiamy:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i stosowanie się do zaleceń w nich zawartych.

Zgodnie z tekstem opublikowanym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

czytaj dalej…